Kur'anı Kerim

Günün Ayeti

Allah, şüphesiz göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.(35/Fatır/38)

Günün Hadisi

İyi arkadaş misk satan gibidir. Sana misk vermese de güzel kokusundan yararlanırsın. Kötü arkadaş ta demirci körüğü çeken gibidir. Üzerine kir bulaşmasa da dumanı siner.

Günün Duası

O daima yaşayandır. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde O'na Dininde ihlâs (ve samîmiyet) erbâbı olarak "Hamd olsun kâinâtın Rabbi olan Allah'a" (diye) duâ edin...  (Mü'min Sûresi/65)

Esmâü'l-Hüsna

EL - BÂTIN (C.C.)

Kibriyası ile insanların gözüne görünmeyen, mahiyetinin bilinmesi yönünden gizli olan.

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku