Kur'anı Kerim

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku

Günün Ayeti

De ki:"Eğer Rabbime isyan edersem , o büyük günün azabından korkarım."(6/E'nam/15)

Günün Hadisi

Bir Müslüman'ın Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz.

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Esmâü'l-Hüsna

EL - CAMİ' (C.C.)

Bütün iyilik, güzellik ve övgüleri zatında toplayan, bütün mahlukatı hesaba çekmek üzere ahirette toplayan.